Skip to main content

Na področju industrijskega hlajenja vam predstavljamo partnerstvo z vodilnim evropskim podjetjem za hladilno tehniko podjetjem Engie Refrigeration, ki ima svoje korenine v podjetjih Sulzer in Axima:

 

S skupnimi močmi lahko realiziramo praktično vsako industrijsko hladilno aplikacijo.

 

Zelo zanimiv proizvod so agregati za hlajenje vode tipa Quantum, ki imajo vgrajene turbo kompresorje z magnetnimi ležaji proizvajalca Danfoss Turbocor.

Agregati so na voljo v izvedbah z vodno in zračno hlajenimi kondenzatorji, kot toplotne črpalke, v kontejnerjih, ladijske izvedbe, ..., s hladilnimi močmi preko 4.5 MW.

V okviru ponudbe vam lahko izdelamo izračun gospodarnosti v primerjavi s klasičnimi hladilnimi agregati.

 

Glavne prednosti agregatov Quantum:

 • predstavljajo hladilne stroje naslednje generacije,
 • imajo najvišji izkoristek pri delnih obremenitvah in na letni ravni na tržišču,
 • visok COP zaradi sposobnosti delovanja z nizkimi temperaturami kondenzacije v pretežnem delu leta,
 • frekvenčna regulacija je vgrajena v kompresorje,
 • več povezanih kompresorjev zagotavlja obratovalno varnost,
 • zanemarljivi zagonski tokovi, manjši od 5.0 A po kompresorju,
 • majhen delež jalove energije, cos φ ~ 0.92 v celotnem obratovalnem območju,
 • enostavnejši morebitni priklop na pomožno električno napajanje,
 • brez zahtev, stroškov (vzdrževanja) in problemov povezanih z oljem,
 • uparjalnik, ki deluje v poplavljenem načinu,
 • boljši prenos toplote v uparjalniku in kondenzatorju, ker v sistemu ni olja,
 • majhni padci tlaka na vodni strani uparjalnika in kondenzatorja,
 • zaradi mirnega delovanja brez vibracij in polhermetskih kompresorjev obstaja  zelo majhna   možnost pojava puščanja hladiva,
 • dolga življenjska doba, malo je delov, ki so podvrženi obrabi,
 • enostaven dostop do posameznih komponent, lahki kompresorji,
 • nizek hrup,
 • znižana emisija CO2.
Hladilni agregat Quantum