Skip to main content

Za izvedbo novih projektov ali vzdrževanje obstoječih naprav smo do sedaj pridobili zaupanje naslednjih večjih investitorjev (po abecednem vrstnem redu):

 

 • Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
 • Akrapovič d. d.
 • Delamaris d.o.o.
 • Domel, d.o.o.
 • DON DON d.o.o.
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Fructal d.o.o.
 • Gorenjska banka d.d.
 • Helios, d.o.o.
 • INTEC TIV d.o.o.
 • Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.,
 • Johnson & Johnson d.o.o.
 • Juteks, d.o.o.
 • Klinika Golnik
 • Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o Škofja Loka
 • Kodila d.o.o.
 • Kolektor Koling d.o.o.
 • Kolektor Sikom d.o.o.
 • Krka, d.d.
 • Lek d.d.
 • Loške mesnine d.o.o.
 • Poslovni sistem Mercator d.d.
 • Ministrstvo za notranje zadeve RS
 • Ministrstvo za obrambo RS
 • Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana
 • Nektar Natura d.o.o.
 • Nimrod d.o.o.
 • OMV Slovenija, d.o.o.
 • Petrol d.d.
 • Radenska d.d. Radenci
 • SNG Opera in balet Ljubljana
 • SPAR Slovenija d.o.o.
 • Stavbenik upravljanje d.o.o.
 • Termoplasti-Plama, d.o.o.
 • Trsničarska zadruga Vrhpolje z.o.o.
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Žito, d.d.
 • večje število lekarn, zdravstvenih domov, šol in domov za ostarele.