Skip to main content

Firma in osnovni podatki

Firma Loška hladilna tehnika, inženiring in servis, d. o. o.
skrajšana firma LHT inženiring in servis d. o. o.
sedež Škofja Loka
poslovni naslov Kidričeva cesta 66a, 4220 Škofja Loka, Slovenija
matična številka 3548503000
davčna številka SI 89347889
šifra glavne dejavnosti 71.129
opis glavne dejavnosti druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
šifre drugih pomembnih dejavnosti 28.250
šifre drugih pomembnih dejavnosti opis dejavnosti:
  proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva;
  33.120
  popravila strojev in naprav;
  43.290
  drugo inštaliranje pri gradnjah.
 

Osnovni kapital

Osnovni kapital 7.500,00 EUR
 

Osebe pooblaščene za zastopanje

Vrsta zastopnika direktor
osebno ime Janez Mrak, univ. dipl. inž. str.
datum pooblastila 28. 10. 2009
način zastopanja samostojno
omejitve ni vpisa.
 

Drugi registrski podatki

pravnoorganizacijska oblika družba z omejeno odgovornostjo d. o. o.
datum vpisa v sodni register 21. 5. 2009
datum sklepa o zadnji spremembi 26. 10. 2009
datum vpisa spremembe 26. 10. 2009
 

Ostali pomembni podatki

Banka SKB d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
transakcijski račun 03128 - 1000849578
IBAN SI56 0312 8100 0849 578
SWIFT koda SKBASI2X.