Skip to main content

Naše osnovne dejavnosti so: 

 • procesno hlajenje in ogrevanje:
  • hlajenje tekočin - agregati do več MW hladilne moči,
  • akumulacije/banke ledu,
  • toplotne črpalke, izkoriščanje odpadne toplote,
  • hlajenje objektov za zimske športe,
  • absorbcijske hladilne naprave,
 • hladilnice:
  • z izolacijskimi paneli in hladilniškimi vrati vseh vrst, prilagojene objektom, vključno    z notranjo opremo,
  • za skladiščenje, hitro ohlajanje in zamrzovanje, hlajenje delovnih prostorov,
  • s kontrolirano atmosfero za sadje, zorilnice za meso in izdelke,
 • tehnološko hlajenje za trgovine, kuhinje in restavracije,
 • klimatizacija in prezračevanje,
 • lastna proizvodnja hladilnih agregatov,
 • krmiljenje in nadzor:
  • lastna proizvodnja elektrokrmilnih omar; močnostnih in krmilnih delov; izvedba elektroinštalacij,
  • programiranje kontrolnikov za različne namene,
  • krmiljenje hladilnih in drugih tehnoloških procesov, sistemi za centralni nadzor,
  • nadzori HACCP,
  • električne meritve,
 • servisiranje:
  • vseh hladilnih naprav nekdanjih Loških tovarn hladilnikov in drugih proizvajalcev,
  • servisiranje toplotnih črpalk,
  • zakonsko predpisani preizkusi sistemov na tesnost, vključno z izdelavo dokumentacije,
  • menjava ekološko oporečnih hladiv z zakonsko ustreznimi,
  • zajem in oddaja hladiv na uničenje,
 • prodaja hladilnih in zamrzovalnih omar za:
  • gostinstvo,
  • farmacijo,
  • zdravstvo,
 • prodaja rezervnih delov.
Vijačni kompresor Uparjevalnik – hladilnik zraka
Elektrokrmilna omara industrijskega hlajenja