Skip to main content

Redno in kvalitetno vzdrževanje hladilne naprave odločilno vpliva na porabo električne energije, podaljšuje življenjsko dobo ter pogosto prepreči okvaro, oziroma odpoved sistema v trenuku, ko ga najbolj potrebujemo.

 

Izvajamo:

  • servisiranje in vzdrževanje hladilnih in klimatskih naprav različnih proizvajalcev,
  • vzdrževanje vseh hladilnih naprav bivših Loških tovarn hladilnikov,
  • vzdrževanje kompresorjev f. Ilka/Halle,
  • servisiranje vseh vrst toplotnih črpalk,
  • evakuacijo hladiva in odstranjevanje odsluženih naprav,
  • zakonsko predpisane preizkuse sistemov na tesnost, vključno z izdelavo dokumentacije.
Loška hladilna tehnika servis in vzdrževanje Servis - popravilo kompresorja industrijskega hlajenja

Za naprave skrbimo celostno, s poudarkom na preventivi. Odpoved posamezne komponente je običajno povezana s sistemskimi nepravilnostmi, ki jih poiščemo in odpravimo težavo v jedru.
Vsaki stranki se prilagodimo po njenih potrebah.

Naš poudarek je na  stalni dosegljivosti, 24 ur na dan/7 dni v tednu, s kratkim odzivnim časom, strokovnosti in zanesljivosti.

Vzdržujemo naprave kateregakoli proizvajalca.

Z današnjimi tehnologijami je možno spremljanje objektov preko spleta, kar pomeni boljši vpogled v delovanje ter hitrejše diagnosticiraanje in odpravo eventuelnih napak.

Priporočamo sklenitev pogodbe o vzdrževanju, ki je pri hladilnih sistemih zelo pomembno.
Za manjša popravila razpolagamoo z mrežo preizkušenih pogodbenih serviserjev.

Spremljanje hladilne naprave preko spleta