Skip to main content

Ponujamo kompletno izvedbo.


V svoji delavnici izdelujemo nestandardne agregate in elektrokrmilne omare.


V gradbeno pred pripravljenem objektu izvedemo montažo vse hladilne opreme, vključno s transporti po objektu.

 

Transport hladilnega agregata Rekonstrukcija hladilne naprave

Investitor v svoji režiji poskrbi za gradbena dela, glavni električni dovod in eventuelne priključke na vodovod in kanalizacijo.


Posebno pozornost posvečamo preizkusnemu zagonu in nastavitvam, saj je od njega odvisno dolgoročno energetsko učinkovito in zanesljivo delovanje naprave.

Izdelava elektrokrmilnih omar Proizvodnja hladilnih agregatov Vnos agregata za hlajenje vode Montaža hladilnice za mesarje